• logo ecoclean
    PHÂN BÓN VI SINH
    GIÚP CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG
  • logo ecoclean
    PHÂN BÓN VI SINH
    GIÚP CẢI TẠO ĐẤT TRỒNG

Sản phẩm nông nghiệp

EcoStim - Chế phẩm vi sinh làm giàu cho đất và ngăn ngừa nấm bệnh
Tập hợp nhiều loại vi khuẩn Bacillus và các dòng nấm Trichodema harzianum được chọn lọc từ tự nhiên, không lai tạo, hoạt tính cao,... EcoStim giúp cải tạo đất trồng, làm giàu cho đất và ngăn ngừa nấm bệnh.
Vi sinh xử lý nước ao nuôi thủy sản
Các vi sinh không chỉ giúp xử lý nước thải nuôi thủy sản mà còn trở thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng đối với các loại thủy sản trong hồ nuôi.
Vi sinh ủ phân compost
Công thức sinh học đậm đặc nhằm tăng cường kích thích quá trình ủ phân Compost.
Chia sẻ lên mạng xã hội