Vi sinh xử lý nước ao nuôi thủy sản

Các vi sinh không chỉ giúp xử lý nước thải nuôi thủy sản mà còn trở thành nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng đối với các loại thủy sản trong hồ nuôi. Bên cạnh đó, với các dòng vi sinh được phân lập chuyên biệt trong xử lý Ammonia và khí độc NO2 sẽ giúp xử lý nước trong ao nuôi được sạch và tôm cá phát triển mạnh, giúp tăng sản lượng hải sản khi thu hoạch.

EcoClean Sludge Reducer - Vi sinh xử lý đáy ao
EcoClean Sludge Reducer là công thức pha trộn của các vi khuẩn từ tự nhiên, được phân lập và chọn lọc để loại bỏ bùn đáy ao, xử lý khí độc và các tạp chất hữu cơ gây mùi từ nguồn phát thải...
EcoClean AQUA - Phụ gia thức ăn và vi sinh xử lý nước ao nuôi thủy sản
EcoClean AQUA là sản phẩm vi sinh xử lý nước thải ao nuôi thủy sản và là phụ gia thức ăn kích thích sự tăng trưởng và tăng cường sức khỏe của tôm, cá.
EcoCleanTM AM - Vi sinh xử lý Ammonia & khí độc NO2
EcoClean AM là công thức pha trộn của các vi khuẩn từ tự nhiên, được phân lập và chọn lọc (không phải cơ cấu cấy ghép di truyền) để loại bỏ Ammonia và các tạp chất hữu cơ gây mùi từ nguồn phát thải và hồ sinh học.
Chia sẻ lên mạng xã hội