Vi sinh xử lý nitơ và Phospho

Vi sinh xử lý nitơ và Phospho

Xử lý Ni tơ, Amonia trong nước thải với chế phẩm vi sinh hiệu lực cao, mật độ vi sinh cao dạng lỏng bao gồm vi sinh hiếu khí, vi sinh kỵ khí và tùy nghi được phân lập để thúc đẩy cho quá trình nitrat hóa dưới những điều kiện khác nhau diễn ra trong nước thải. Với sản phẩm vi sinh EcoCleanTM của chúng tôi sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất cho bạn.

EcoClean Phospho - Vi sinh xử lý Phosphorus
EcoClean Phospho là công thức pha trộn của các vi khuẩn từ tự nhiên, được phân lập và chọn lọc để phân hủy hàm lượng cao phosphate có trong nước thải.
Vi sinh xử lý nước thải nhiễm Ammonia & Nitơ - EcoClean AM
EcoClean AM là công thức pha trộn của các vi khuẩn từ tự nhiên, được phân lập và chọn lọc (không phải cơ cấu cấy ghép di truyền) để loại bỏ Ammonia và các tạp chất hữu cơ gây mùi từ nguồn phát thải và hồ sinh học.
Chia sẻ lên mạng xã hội